napo sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warsaw
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości

KRS: 0000665560
NIP: 9721250921
REGON: 302824807

support@napogloves.com


IDEA BANK, SWIFT: IEEAPLPA
KONTO (PLN): 63 1950 0001 2006 5031 7304 0003


EU Platform for online dispute resolution: http://ec.europa.eu/consumers/odr/